Hallitus 2021

Seuralle uusi hallitus kaudelle 2021

Kinnarin Pesis 2006 uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 7.1. Covid-ajalle tyypilliseen etäkokoukseen osallistui seuran jäsenistöä Lapista saakka. Kaudella 2020 aloitettu selkeä hallitusjäsenten roolitus on edesauttanut seuratoiminnan monipuolistumista, ja samalla kaavalla päätettiin jatkaa toimintaa vuodelle 2021. Hallituksen kokoonpano säilyi muuttumattomana, vaikka uusia jäseniä kovasti toivotettiin tervetulleeksi.

Kauden 2021 teemoja toimintasuunnitelmassa ovat junnutoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen. Toimintasuunnitelmassa on myös seuran toiminnan vakauttaminen. Nopeasti kasvanutta joukkuemäärää on tärkeä tukea niin, että kukin joukkue pystyy viemään läpi hyvän ja ehjän kauden sekä vakiinnuttamaan toimintaansa seuraaville vuosille. Juniorivalmentajien jatkuva koulutus ja riittävien taustojen varmistaminen ovat tärkeitä teemoja. Pelaajapolun varmistaminen ja miesten edustusjoukkueen tukeminen takaavat seuran jatkumon. Oma B-poikajoukkue on hyvä esimerkki seuran pitkäjänteisestä juniorityöstä, ja takaa kilpatoiminnan jatkumisen aikuissarjoissa.

Toiminta on ollut tasaisessa kasvussa, ja erottuminen Järvenpään urheilutoiminnasta on vuosi vuodelta tärkeämpää. Joukkueita seurassa on nyt F-ikäisistä B-junioreihin sekä kaksi miesten maakuntasarjan joukkuetta, naisten aluesarja ja miesten suomensarjajoukkue. Harrastepesis jatkuu vuonna 2020 erittäin suosituissa kuntopesiksessä, pesiskoulussa, naperopesiksessä sekä pesiskerhossa. Olemme hakeneet myös Opetus- ja Kultturiministeriön seuratukea perhepesiksen aloittamiseen syksyllä 2021.

Seuran tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös lähialueen seurojen kanssa, yhteistyössä on voimaa. Hyvä esimerkki seurayhteistyöstä on Lahden Mailaveikkojen ja Kipe06 välinen yhteistyösopimus, jolla vahvistetaan molempien seurojen kilpailullisia mahdollisuuksia C- ja B-pojissa. 

Tomi Passi jatkaa Kinnarin Pesiksen puheenjohtajana. Tomilla on pitkä kokemus erilaisista luottamustoimista, ja hän on ansioitunut hallitusammattilainen. Tomin vahva näkemys on jo useamman vuoden mahdollistanut seuran pitkäjänteisen kehittämisen vision mukaisesti. 

Seuran varapuheenjohtajana jatkaa kolme kautta hallituksessa vaikuttanut Tomi Nurminen. Tomin tausta yrityselämästä antaa hyvän pohjan rohkealle seuran kehittämiselle. Tomin vahvuuksia ovat visionäärinen ja luova toiminnan kehittäminen ja markkinointitempaukset.

Viime kaudelta jatkaneita jäseniä ovat Jari Hujala, joka jatkaa hallituksen sihteerin vastuutehtävässä, sekä jäsenet Elina Valtia ja Mirja Vakkuri. Mirja jatkaa toimessaan seuran taloudenhoitajana. Elinan vastuualueeseen kuuluu tulevallakin hallituskaudella juniori-ja aikuisjoukkueiden vastuuhenkilönä toimiminen.

Hallitus hallinnoi seuran toimintaa ja täyttää sille säännöissä määritellyt tehtävät. Seuran taloudellinen vastuu on hallituksella ja se vastaa seuran kehittämisestä toimintasuunnitelman ja budjetin pohjalta. Seuran vuosikokouksessa on hyväksytty koko seuran toimintasuunnitelman kaudelle 2021, ja hallitus raamittaa työnsä sen pohjalle. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin.

Lisätiedot: Tomi Passi, pj, Puh 0400-830 981