Seuran hallitus 2022

Seuran hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Tomi Passi

Kinnarin Pesis 2006 uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 20.1. Covid-ajalle tyypilliseen etäkokoukseen osallistui 16 henkeä. Hallituksen kokoonpano on säilynyt muuttumattomana pitkään, ja uusia jäseniä on hallitukseen toivottu mukaan. Kaudelle 2022 hallituksen jäseneksi liittyy seuran tiedottaja Joni Laakso.

Kauden 2022 teema on toiminnan kasvattaminen. Tätä tavoitetta silmälläpitäen on seuraan päätetty palkata junioripäällikkö, jonka toimenkuva keskittyy harrastajamäärien kasvuun, junioritoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä laadun parantamiseen. Uusia toimintamalleja halutaan myös kokeilla ja ottaa käyttöön. 

Kinnarin Pesiksessä vallitseva yhteisöllisyyden kulttuuri on tärkeä ja säilytettävä voimavara seuralle. Nopeasti kasvanutta joukkuemäärää on tärkeä tukea niin, että kukin joukkue pystyy viemään läpi hyvän ja ehjän kauden sekä vakiinnuttamaan toimintaansa seuraaville vuosille. Juniorivalmentajien jatkuva koulutus, riittävien taustojen varmistaminen sekä uudet juniorijoukkueet ovat menestyvän ja kasvavan seuran edellytys.

Kinnarin Pesis on alueen toiseksi suurin seura jäsenmäärissä laskettuna. Joukkueita seurassa on nyt G-ikäisistä B-junioreihin sekä kaksi miesten maakuntasarjan joukkuetta, naisten aluesarja ja miesten suomensarjajoukkue. Harrastepesis jatkuu vuonna 2022 erittäin suosituissa kuntopesiksessä, pesiskoulussa ja pesisliikkarissa. Seurassa pelataan kaudella 2022 B-poikien superpesistä, mikä on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä juniorityöstä. 

Tomi Passi jatkaa Kinnarin Pesiksen puheenjohtajana. Tomilla on pitkä kokemus erilaisista luottamustoimista, ja hän on ansioitunut hallitusammattilainen. Tomin vahva näkemys on jo useamman vuoden mahdollistanut seuran pitkäjänteisen kehittämisen vision mukaisesti. 

Seuran varapuheenjohtajana jatkaa neljä kautta hallituksessa vaikuttanut Tomi Nurminen. Tomin tausta yrityselämästä antaa hyvän pohjan rohkealle seuran kehittämiselle. Tomin vahvuuksia ovat visionäärinen ja luova toiminnan kehittäminen ja markkinointitempaukset.

Viime kaudelta jatkaneita jäseniä ovat Jari Hujala, joka jatkaa hallituksen sihteerin vastuutehtävässä, sekä jäsenet Elina Valtia ja Mirja Vakkuri. Mirja jatkaa toimessaan seuran taloudenhoitajana. Elinan vastuualueeseen kuuluu tulevallakin hallituskaudella juniori-ja aikuisjoukkueiden vastuuhenkilönä toimiminen. Joni Laakso valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Jonin vastuualueella on seuran viestintä.

Hallitus hallinnoi seuran toimintaa ja täyttää sille säännöissä määritellyt tehtävät. Seuran taloudellinen vastuu on hallituksella ja se vastaa seuran kehittämisestä toimintasuunnitelman ja budjetin pohjalta. Seuran vuosikokouksessa on hyväksytty koko seuran toimintasuunnitelma kaudelle 2022, ja hallitus raamittaa työnsä sen pohjalle. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin.

Lisätiedot: Tomi Passi, pj, Puh 0400-830 981